Ashley Bean

Ashley Bean

MD, MA, FACEP, FAAEM, Associate Professor

Dr. Bean baigė Hendrix koledžą, studijavo Brown universitete, paskui grįžo į Arkanzasą baigti medicinos mokyklos. Ji baigė chirurgijos internatūrą ir skubiosios medicinos rezidentūrą Arkanzaso medicinos mokslų universitete. Baigusi rezidentūrą Dr.Bean dirbo privačiame ir valstybiniame sektoriuje, o nuo 2004 m. tapo Skubiosios medicinos klinikos nuolatine darbuotoja. Dr. Bean yra Amerikos skubiosios medicinos kolegijos ir Amerikos skubiosios medicinos akademijos narė. 

2004 – 2012 metais Dr. Bean vadovavo ultragarso skubiojoje medicinoje mokymams, vėliau ji savo akademinę karjerą pakreipė visuomenės sveikatos linkme. Ji dėstė ir vedė ultragarso dirbtuves Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europoje ir Azijoje. Taip pat gydytoja dalyvavo daugelyje medicininių ekspedicijų į Lotynų Ameriką ir Haitį. Ji vadovavo medicininės savanorių pagalbos misijai Limoje, Hondūre, kur steigė pirminės sveikatos priežiūros kliniką kaimiškose vietovėse. 

Jos įsitraukimas į visuomenės sveikatos veiklas apima vietinius, nacionalinius ir tarptautinius veiksmus.  Ji yra viena iš vadovių organizacijoje “Global Health and Service Honors Tract for Medical Students”, taip pat Arkanzaso Medicinos mokslų universiteto patariamosios tarybos narė. Ji yra Europos skubiosios medicinos ir Afrikos skubiosios medicinos žurnalų recenzentė.